Za stan naszych dłoni jesteśmy odpowiedzialni my sami. Istnieje kilka czynników, które mają bardzo negatywny wpływ na kondycję naszych dłoni. Jednym z nich jest zapominanie o dokładnym wypłukaniu rąk z mydła. Ma ono negatywny wpływ na warstwę ochronną dłoni. Niektóre osoby zamiast używania papierowych ręczników preferują korzystanie z suszarki. Suszarka sprawia, że dłonie są bardzo wysuszone. Najbardziej niszczące działanie na dłonie ma mróz i wiatr. Nie wolno zapominać o noszeniu rękawiczek, gdyż zmiany na rękach pozbawionych ich ochrony w zimie są nieodwracalne. Rany po zimie mogą goić się kilka tygodni, a spękana skóra dłoni ponownie jest jeszcze bardziej narażona na zimno. Jak temu zaradzić? Po pierwsze, przed każdym wyjściem na mróz używajmy grubej warstwy tłustej maści. Większość kobiet używa kremu w nieprawidłowy sposób, jedynie na wnętrze dłoni. Podrażnienia w większości przypadków pojawiają się na zewnątrz dłoni, dlatego nakładanie kremu należy zaczynać właśnie od tej części dłoni.